Dětská spiritualita

Žijeme v tak úžasné době, že máme nejen čas, ale také informace pro náš duchovní rozvoj. Generace dnešních dětí přichází vybavená schopnostmi, které jsme my v dětství buď neměli, nebo nás rodiče nestimulovali takovým způsobem, abychom je rozvinuli. Dozvíte se, jaká specifika mladá generace přináší a jak s ní můžeme pracovat, aby se přirozená spiritualita stala součástí každodennosti.

Je to právě schopnost porozumět sobě sama a umět se orientovat ve svém vnitřním světě, která ovlivňuje, jak se ve svém životě cítíme a zda jsme pány svého života, nebo jen zmítáni okolnostmi. Pojďme našim dětem přichystat podmínky k tomu, aby mohly své dary rozvíjet a obohatit tak nejen své bezprostřední okolí, ale i celou společnost.