Alexandra Polarczyk

Jsem umělkyně-zpěvačka a na mé osobní cestě seberozvojem ke mně přišly Mentální jazyky, které by se nejlépe daly označit jako psychologická typologie. 
Baví mě pozorovat lidi a odpovídat na otázky, které smysluplně vysvětlují, proč se každý člověk chová jinak a podle jakých zákonitostí funguje lidská mysl.

Již šest let toto poznání předávám na osobních sezeních s klienty, seminářích, kurzech a besedách. 

www.mentalnijazyky.cz