Vztahy mezi sourozenci a rovnováha v rodině

Alena a Jan Vávrovi

Jak přispět v rodině k tomu, aby i mezi sourozenci se utvářely vztahy „bez poražených.“

O vztazích a konfliktech mezi sourozenci různého věku. Nejprve se podíváme na to, jaké mohou být potřeby a pocity děti, kterým se narodí sourozenec. Zda lze předcházet rivalitě a žárlivosti. Budeme se zabývat tím, jaká je vlastně role rodiče ve vytváření sourozeneckých vztahů, co mohou a co nemohou ovlivnit. Dále se podíváme na to jak konfliktům předcházet – jak tvořit prostředí a rovnováhu v rodině tak, aby nevznikalo zbytečné napětí. A v neposlední řadě si povíme o tom, co můžeme dělat v situacích, kdy konflikt již vznikl. O těchto tématech se budeme bavit na základě zkušeností z naší práce s rodiči, vlastních rodičovských zkušeností a přístupu, který jsme vypracovali v kurzu Rodičovství jako cesta – co ve vztazích podporuje principy důvěry, přijetí, otevřenosti, podpory a respektu, a v neposlední řadě, jak se v tom dají využít dovednosti respektující komunikace a Výchovy bez poražených podle T. Gordona.

 

Manželé Vávrovi spolu mají dva syny a na základě práce s dětmi i dospělými společně také vytvořili online kurz a přístup Rodičovství jako cesta.

Mgr. Alena Vávrová

Psycholožka a psychoterapeutka pro děti a rodiče, trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii, má soukromou poradnu pro děti a rodiče v Praze, věnuje se vzdělávání terapeutů, především těch dětských. V ČR a na Slovensku se stala propagátorkou práce s terapeutickým pískovištěm – tzv. Sandplaying. Založila vzdělávací Institut dětského poradenství a terapie INDEPT s.r.o.

www.detsky-psycholog.cz

Mgr. Jan Vávra

Lektor a terapeut. Vede rodičovské kurzy Výchovy bez poražených a založil a vede Gordon Institut s.r.o., který se v zabývá vzděláváním rodičů a učitelů na základě principů Výchovy bez poražených a Školy bez poražených podle Thomase Gordona. Pracuje deset let v individuální terapeutické praxi, kde se mimo jiné zabývá prací s vnitřním dítětem a vlivem raného dětství na psychické a psychosomatické problémy.

www.rodicovstvijakocesta.cz

vychovabezporazenych.cz