Co přenášíme z našeho dětství dál?

Vlasta Křenovská

Jak je náš vztah k vlastním dětem ovlivněn osobními traumaty z dětství?

Vlasta Křenovská

Nesoudím lidské příběhy ani zkratkové chování. Vím, že zatím je vždy příběh - touha najít své štěstí na zemi.

Řeším s klienty jejich aktuální problémy, které se jim promítají do každodenního života.

Věnuji práci s dětmi (4 - 12 let), s teenežery (12 - 18 let) i s dospělými (18 - 60 let).

S rodiči, kteří ke mne přivádějí své děti, řeším často témata spojená s rozpadem rodiny, psychosomatické projevy (koktání, noční pomočování), velice často také neschopnost se s dítětem domluvit, opakované každodenní konflikty. Zkušenosti mám i s dětmi z dětských domovů i s adoptovanými dětmi.

S teenagery je jejich téma převážně o přeměně z dítěte do dospělosti, který sebou přináší nepřeberné množství otazníků a pochybností týkající se vlastní fyzické proměny, pohlavní zralosti, orientace, sexuality, hranic, autorit, jistoty ...

S dospělými klienty nejčastěji řeším nefungující vztahy, opuštění, nechtěné opakující se životní témata, různá destruktivní chování, uvíznutí na mrtvém bodě, psychosomatické projevy i vztahové závislosti.

Mým cílem je otevřít klientovi cestu k vlastnímu poznání, pochopení a uvědomění si kdo je, kde je a proč se tam dostal. Aby prohlédnul své nevědomé principy a vztahování se k lidem, k věcem kolem sebe. Uviděl svá osobní omezení a limitace, které jsou příčinou jeho nezdarů a nespokojenosti. Mohl se vědomě rozhodnout své postoje změnit.

Učím své klienty pravdivě komunikovat sami se sebou. Porozumět svým vlastním mechanismům a naučeným manévrům. Pak teprve přichází na řadu komunikace s okolím.

Vše, co se týká komunikace a porozumění ve vztazích jsem přetavila do učení "UMÍME SE DOMLUVIT", kterou předávám partnerům, rodičům i pedagogům na svých přednáškách a workshopech. Z mých zkušeností a z praxe s klienty vím, že 90% vztahových problémů mezi partnery ale i mezi rodičem a dítětem vychází z nevhodné komunikace.

Neúmyslně. Z prosté neznalosti a omezeného vnímání reality vlastní i druhých.

Zvu vás na tuto dobrodružnou cestu za poznáním.

www.vlastakrenovska.cz