Vztahy s prarodiči jako výzva

Alena a Jan Vávrovi

Kromě vztahu s našimi dětmi je pro rodiče významný i vztah s jejich vlastními rodiči a rodiči partnera. Pro prarodiče pak vztah s vnoučaty, a tak dále.

V těchto vztazích se potkávají generační rozdíly i propojování dvou původních rodin, které mohou mít jiné a odlišné představy a hodnoty.

Ve videu se budeme zabývat například i prakticky tím, jak absolvovat návštěvy u prarodičů a prarodičů u nás tak, aby to vedlo k co nejméně výbuchům, sporům, psychosomatickým projevům, zklamání či ustupování z osobních hodnot a mohli jsme, co nejlépe čerpat ze vztahů v širší rodině.

Rodiče dvou synů, se kterými postupně procházejí životní zkušenosti od domácích porodů až k domácímu vzdělávání. Již několik let rozvíjejí zajímavý model rodičovské „napůl". V rodičovství se od počátku inspirují prací na sobě a studiem pro své profese, které jsou spojené s terapeutickou prací s druhými, vývojovou psychologií i prací s vnitřním dítětem.

Mgr. Alena Vávrová

Psycholožka a psychoterapeutka pro děti a dospělé a trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii v Praze. Dlouhá léta se orientovala na práci s dětmi z rodin se závislostí, vedla skupinovou a individuální terapii dětí a dospělých. V současnosti má soukromou praxi pro děti a rodiče v Praze, věnuje se vzdělávání terapeutů, především těch dětských. V České republice a na Slovensku se stala propagátorkou práce s terapeutickým pískovištěm – Sandplaying. 

www.detsky-psycholog.cz

Mgr. Jan Vávra

Terapeut, lektor, hudebník. Ve své terapeutické práci v soukromé praxi vychází ze studia Gestalt terapie a zároveň alternativních přístupů jako je kineziologie či práce se vzpomínkami a vnitřním dítětem. Hrál v několika kapelách a v poslední době se věnuje netradičním podobám hlasu a zpěvu v sólovém projektu Hlavois. 

www.kineziologiepraha.cz