Když se s dětmi nemůžete dohodnout aneb o P.E.T. a střetu hodnot

Jan Kumstát

Jan Kumstát

Mám za sebou devětatřicetiletou zkušenost v roli dítěte svých rodičů, osmiletou zkušenost v roli rodiče, otce. Dnes již čtyřnásobného. Ačkoli je ta první zkušenost téměř pětkrát delší, mám dojem, že poměr toho, co jsem se pro vztah rodič – dítě naučil, je minimálně vyrovnaný.

Ta první role mi umožnila udělat si názor na to, co ve vztahu rodič – dítě funguje a nefunguje. Ta druhá mi umožnila si to ověřit i z druhé strany. A Gordonova metoda mi dala nástroje, jak to skloubit dohromady. Je pro mě jedinečná v tom, že mi umožňuje v obou rolích fungovat stejně a přitom uspokojivě.

Po studiu pedagogiky jsem se nějaký čas věnoval klasickému učitelování, ale postupem času jsem v této činnosti nacházel méně a méně smyslu. A tak se dnes snažím profesně věnovat věcem, které mi smysl dávájí – kromě P. E. T. kurzů pro rodiče jsem jedním ze zakladatelů soukromé školy Labyrint, vedu v seskupení KVK3 semináře systemických konstelací, jsem součástí projektu CE.STU pro podporu studentů.