Alexandra Polarczyk

 

 

 

MgA. Alexandra Polarczyk 

Jsem tvůrkyně a lektorka komunikační typologie zvané Mentální jazyky. Tato inovovaná typologie 16 osobnostních profilů pomáhá lidem hloubkově pochopit svou osobnost, vyvážit své schopnosti, posunout se v profesní oblasti a především zlepšit mezilidské vztahy a komunikaci (v práci, rodině, s partnerem či při výchově dětí). Mentální jazyky dnes šířím do světa na přednáškách, festivalech, kurzech a osobních konzultacích.

 

"Základem všeho je pochopení situace. Pochopení sebe přináší pochopení druhého. Pak teprve můžeme situaci přijmout. A musíme být odvážní a ochotní to přijmout. Většina problémů vzniká z nesprávného pochopení situace a komunikace. Mentální jazyky nám dávají pochopení a umožňují přijetí."