Tvoříme s dětmi - Radka Rubešová

Pro koho?

 • Pro rodiče, kteří chtějí tvořit doma se svými dětmi a hledají inspiraci.
 • Pro ty, kdo si myslí, že je třeba umět kreslit, aby to mohli naučit své děti.
 • Pro ty, kdo chtějí znovunalézat potěšení z tvoření.
 • Pro ty, kteří vědí, že proces tvorby je důležitější než cíl
 • Pro ty, kdo chtějí trávit naplněný čas se svými dětmi, a tím posilovat vzájemný vztah.

 

Proč s dětmi “tvořit” (kreslit, malovat, modelovat...)?

 • Tvořivost je něco přirozeného, co je součástí podstaty každé lidské bytosti a co vede k vyšší kvalitě života.
 • Je to způsob, jak se projevit ve vnějším světě a zároveň cesta, jak objevovat svůj vnitřní svět.
 • Možnost svobodně se vyjádřit - jak obsahem, tak i formou.
 • Je to kvalita, kterou později lze uplatnit  jak v soukromém životě (koníčky, zdroj potěšení a energie), tak v životě profesním (vlastní invence, kreativita, nadšení).
 • Vede k experimentování, hledání nových cest a možností.
 • Rozvíjí jemnou motoriku, grafomotoriku, senzomotoriku.        
 • Výtvarné vyjádření  je řečí dětské duše. Děti mají spoustu podnětů, jež musí neustále zpracovávat. Výtvarná tvorba jim umožní uvolnit napětí z nejrůznějších situací, spontánní sebereflexi, sublimaci nevhodných impulzů a vnášení vlastní uspořádanosti do chaosu.
 • Tvoření jako náš společný čas, ve kterém nám jde primárně o tvůrčí proces, ne výsledek.

 

Oblasti, kterých se rozhovoru dotkneme

 • Jak děti  inspirovat a naučit je realizovat svoje nápady (převádět je do “hmoty”).

 • Podpora, povzbuzení a poskytnutí materiálně-technického zázemí dle potřeb dítěte

 • Jak dávat dětem podněty přiměřené věku a nepředbíhat jejich vývoj.

 • Respektování způsobů jejich výtvarného vyjádření (nezasahujeme, nedokreslujeme atd.).

 • Posílení svého vnitřní dítě radostí z tvorby, spontaneitou, objevováním a úžasem. Můžeme vyléčit jeho staré rány pocházející z pocitů nedostatečnosti, nedokonalosti, nemožnosti se autenticky projevit a vyjádřit.

Radka Rubešová

lektorka, arteterapeutka a autorka řady knih o prožitkové výtvarné výchově pro rodiče a děti

Ráda v lidech probouzím jejich skrytý tvořivý potenciál skrze výtvarné techniky a přístupy. Učím vnímat souvislosti, kterak to  “ co" a “jak” tvořím v rámci výtvarného díla souvisí s mým reálným životem.

Miluji improvizaci a práci s přítomným okamžikem, kdy se při tvoření ve skupině nechávám nést aktuální situací s důvěrou v sebe, své znalosti a zkušenosti na tomto poli.

Aktuálně  se zabývám hlínou a jejím terapeutickým potenciálem pro děti i dospělé.

Mám podporujícího muže a tři děti. Ráda šiji, tancuji a učím  se nové věci.

 

www.radkarubesova.cz