Pohled do rodinné alchymie očima Mentálních jazyků - Alexandra Polarczyk

 

KDO TADY VLASTNĚ ZLOBÍ?

Rodiče se můžou přetrhnout, aby se dítě mělo dobře, ale ono pořád jen zlobí. Nechají tedy dítě otypovat, aby na něj dostali návod a vyřešili problém. Co když ale problémy nepramení pouze z chování dítěte? Co když je chování dítěte jen reakcí na nepříjemný podnět z okolí? Co vše stojí za tím, když dítě "zlobí"?

 

KDO JE KDO?

  • Jaký je Váš mentální typ? Jakými mentánlními jazyky jednáte?
  • Jak jste kompatibilní s vaším partnerem? Jakým stylem komunikujete?
  • Jak vnímá realitu vaše dítě? Jak vám dítě rozumí? 

 

V tomto videu si řekneme, jakým způsobem přistupujeme k pochopení rodinných vztahů, co jsou příčiny nedorozumění a hádek. A řekneme si, jaké existuje řešení! Je velmi těžké přijmout chování, které se silně odlišuje od našich požadavků a představ. Ale je to o mnoho snadnější, když víme, jak je druhý člověk vnitřně nastaven, jak vnímá, co slyší, co vidí. 

 

3 ÚROVNĚ 

Existují 3 úrovně, které je potřeba znát, když chceme porozumět tomu, co se děje u nás doma. Tyto 3 úrovně jsou JÁ - PARTNER - DÍTĚ. Díky této posloupnosti víme, které problémy jsou jenom naše a můžeme je změnit sami hned teď a na kterých potřebujeme pracovat společně s partnerem či s dítětem. 

 

1.JÁ:

Kdo jsem já? 

Co potřebuji?

Jak vidím realitu já? 

Co mne stresuje? 

Jaké jsou moje mentální jazyky?

 

2. PARTNER:

V čem si s partnerem nerozumíme? 

Jak náš vztah působí na druhé?

Jak dobře chápeme toho druhého?

Jakým způsobem se realizuji já a jakým můj partner? 

Jak se s partnerem navzájem podporujeme v roli rodiče?

Jaké jsou partnerovy mentální jazyky?

 

3. DÍTĚ:

Jak dítě reaguje na moje požadavky a jak na partnerovy? 

Jak řeším situaci s dítětem v přítomnosti partnera a jak, když tam partner není? 

Jak se dítě chová, když je dítě zvlášť se mnou, s partnerem a s námi oběma? 

Jaké výchovné metody zastávám já a jaké partner? 

Jak je dítě typologicky kompatibilní se mnou a jak s partnerem? 

Jaké jsou mentální jazyky dítěte?

 

KDO JE NORMÁLNÍ?

S Mentálními jazyky se učíme pochopit, kdo je kdo.

Vidíme potřeby každého článku rodiny: mámy - táty - dítěte (sourozence).

Každý člen rodiny používá své mentálními jazyky. 

Na každého působí realita jinak.

Každý slyší a vidí něco jiného.

Pro každého je normální něco jiného.

 

CO NÁM MENTÁLNÍ PŘINESOU?

S Mentálními jazyky dokážeme přesně popsat:

  • jakým způsobem komunikuje každý člen rodiny
  • co je normální pro mámu, pro tátu, pro dítě 
  • jak jsou máma-táta-dítě mezi sebou typologicky nastavení
  • jak s tímto poznámím mohou v rodině pracovat

 

MILOVAT NESTAČÍ

Rozhovor je zaměřen na téma já - partner - dítě:

Jak máme vědomě přistupovat ke každému jedinci.

Jak máme vnímat individuální potřeby každého z nás. 

Jak k sobě pomocí Mentálních jazyků najít cestu.

 

"Nestačí jen milovat. Umění je milovat tak, aby to druhý člověk poznal."

 

Alexandra Polarczyk

Jsem umělkyně-zpěvačka a na mé osobní cestě seberozvojem ke mně přišly Mentální jazyky, které by se nejlépe daly označit jako psychologická typologie. 
Baví mě pozorovat lidi a odpovídat na otázky, které smysluplně vysvětlují, proč se každý člověk chová jinak a podle jakých zákonitostí funguje lidská mysl.

Již šest let toto poznání předávám na osobních sezeních s klienty, seminářích, kurzech a besedách. 

www.mentalnijazyky.cz