Co nám děti zrcadlí - Honza a Ala Vávrovi

Mezi nejvíc náročné rodičovské situace a problémy patří, když děti odráží a zrcadlí naše vlastní slabiny, problémy, minulost, vlastnosti, vztahy či komunikaci. Pokud si to navíc neuvědomujeme, může to být komplikované pro rodiče i děti. V rozhovoru si na základě terapeutické práce s dospělými, rodiči a dětmi povídáme o tom, jaké různé podoby může zrcadlení mít, jak ho využít a nesnažit se měnit obrazy v zrcadle, ale spíše jejich příčiny. To nám může pomoci se vyvíjet a řešit efektivněji řadu každodenních problémů.

Rodiče dvou synů, se kterými postupně procházejí životní zkušenosti od domácích porodů až k domácímu vzdělávání. Již několik let rozvíjejí zajímavý model rodičovské „napůl". V rodičovství se od počátku inspirují prací na sobě a studiem pro své profese, které jsou spojené s terapeutickou prací s druhými, vývojovou psychologií i prací s vnitřním dítětem.

Mgr. Alena Vávrová

Psycholožka a psychoterapeutka pro děti a dospělé a trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii v Praze. Dlouhá léta se orientovala na práci s dětmi z rodin se závislostí, vedla skupinovou a individuální terapii dětí a dospělých. V současnosti má soukromou praxi pro děti a rodiče v Praze, věnuje se vzdělávání terapeutů, především těch dětských. V České republice a na Slovensku se stala propagátorkou práce s terapeutickým pískovištěm – Sandplaying. 

www.detsky-psycho log.cz

Mgr. Jan Vávra

Terapeut, lektor, hudebník. Ve své terapeutické práci v soukromé praxi vychází ze studia Gestalt terapie a zároveň alternativních přístupů jako je kineziologie či práce se vzpomínkami a vnitřním dítětem. Hrál v několika kapelách a v poslední době se věnuje netradičním podobám hlasu a zpěvu v sólovém projektu Hlavois. 

www.kineziol ogiepraha.cz