Leadership v rodičovství - Bohdana Kabátová

V okamžiku, kdy se rozhodneme stát rodiči, děláme zároveň rozhodnutí, že se staneme lídry. Přestože je leadership spojovaný hlavně s pracovním prostředím, zdaleka nepatří jen do kanceláří, továren a firem a netýká se jen pracovních týmů. Je přítomný ve školkách, školách, domácnostech i rodinách. A stejně jako je rozdíl mezi mocenským manažerem a inspirujícím lídrem, je výrazný rozdíl mezi autokratickým rodičem a rodičem, který své děti vede přirozeně.
Principy leadershipu jsou založené na hlubokém poznání přirozených lidských potřeb a jsou tedy univerzální. Jejich poznáním a využíváním můžeme pro naše děti vytvořit inspirující prostředí, ve kterém mohou bezpečně zkoumat sebe sama i záhady fenoménu zvaného život. A vyrůstat v silné a sebe-vědomé osobnosti.

Jaké otázky téma řeší?
Jak si rodičovství užít, místo aby nás stresovalo?
Jak s dětmi komunikovat, aby nás skutečně pochopily a my pochopili zase je?
Jak si u dětí získat přirozenou autoritu a respekt? 
Jak vést děti k zodpovědnosti a samostatnosti?
Jak děti přirozeně motivovat?
Jak to udělat, aby mě role rodiče nestála tolik energie?

Co praktického vstup rodičům přinese?
Pochopíte základní principy leadershipu, které lze snadno aplikovat v rodičovství (některé už možná i aplikujete, jen o tom sami nevíte). Naučíte se jednoduchou techniku pro vedení otevřené komunikace, díky které můžete zvládnout i rodičovsky velmi náročné situace. 

Jaká změna se v životě rodičů může odehrát?
Od nevědomého autokrativního rodičovství přejdete k přirozenému vedení dětí. To s sebou přináší utužení vztahů nejen s dětmi, ale také mezi partnery, prohloubení vzájemné důvěry a otevřenou komunikaci založenou na vzájemném respektu. Když vědomě přijmete roli lídra svých dětí, stane se pro vás rodičovství inspirující a obohacující součástí vašeho života. Vaše rodina se stane skvělou partou - týmem, který táhne za jeden provaz.

Proč je toto téma důležité?
Všichni, kdo jsme rodiči, máme jedno společné přání: Aby naše děti vyrostly v sebevědomé, silné osobnosti a byly v životě šťastné. Ať chceme, nebo ne, většina z nás - současných rodičů - má v sobě i přes šířící se hnutí vědomého rodičovství a nevýchovy zakotvený autokratický způsob výchovy našich vlastních rodičů. Bráníme se mu, avšak stále jsou situace a období, kdy nás brzdí a omezuje v tom, abychom u svých dětí podpořili maximální rozvoj jejich potenciálu. Nevědomky tak svým vlastním přístupem k dětem bojkotujeme to, co si pro ně a jejich budoucnost přejeme. Přestaňme tedy hatit své vlastní sny a největší přání a uvítejme každou příležitost naučit se sami o sobě jakožto rodičích něco nového, co nám může tyto sny naopak pomoci naplnit.