Všímavost a rodičovství

Hanka Čechová

Ve svém příspěvku se zaměřím na to, jak všímavost pomáhá při práci s emocemi v rámci rodičovství.

Rodiče obvykle do kurzu všímavosti jdou s touhou zvládat emočně nabité situace tak, aby nesklouzávali do svých nerespektujících automatismů. Hlavou samozřejmě vědí, že to nefunguje a hlavně že to takhle nechtějí, ale tak nějak jim to "dělá samo".

Ve videu nabídnu ukázku meditace všímavosti, jinými slovy cvičení zaměřování pozornosti na to, co je "tady a teď" - co cítím v těle, když dýchám, co vnímám smysly, jaké mi běží hlavou myšlenky, jaké mám pocity. Trénink této schopnosti pozorovat vlídným, laskavým vnitřním zrakem to, co prožívám v daném okamžiku, totiž umožňuje pomyslně "poodstoupit" od těchto vnitřních dějů a získat onen pověstný prostor, kde se můžu vědomě rozhodnout, jak chci v dané situaci zareagovat. Tento konkrétní přínos tréninku všímavosti je ovšem jen jedním z mnoha, které člověk pociťuje (např. zdravé zvládání stresu patří k těm nejvýraznějším).

V příspěvku se také dozvíte, jak můžete všímavost trénovat kdykoliv "při běžném provozu" a jak se "zakotvovat" ve chvílích, kdy ztrácíte půdu pod nohama. Nabídnu i další tipy, jak s emocemi pracovat, abychom žili s pocitem - slovy jedné z účastnic kurzu - "že svět je prostě fajn".

Hanka Čechová

Odjakživa mě zajímají emoce, zejména to, jak ovlivňují nás samotné a naše vztahy. Osm let jsem působila jako lektorka kurzu Respektovat a být respektován, od roku 2018 lektoruji kurzy Výchova/Škola bez poražených. Práce s rodiči a mé vlastní rodičovské výzvy mě před lety dovedly k všímavosti ("mindfulness"), která je pro mě klíčem k autentickému, vědomému bytí a tudíž i komunikaci postavené na laskavosti k sobě a k druhým. V současné době nabízím skupinové i individuální kurzy všímavosti a tvořím kurzy "na míru" pro školy. Jsem svědkem proměn, kterými lidé díky všímavosti procházejí, a jsem vděčná za to, že je společně s nimi mohu prožívat.

www.jaksemocemi.cz