Jak se tvoří člověk

Jitka Třešnáková

VLIV PRŮBĚHU PRENATÁLU NA ZDRAVÍ A CHARAKTER ČLOVĚKA

&

METAMORFNÍ TECHNIKA, METODA PROMĚNY jako cesta k plnému potenciálu

V tomto příspěvku pro Kongres pro rodiče se budeme zabývat tím, jaké vlivy působí na tvorbu emocionálních a mentálních postojů a na vývoj fyzického těla a zdraví při formování nového člověka.

Zaměříme se na jednotlivé etapy prenatálu, kdy se tvoří základy člověka, tedy jeho matrice a na souvislosti těchto etap s našimi postoji k sobě, ke druhým, k životu. Jak mohou působit stresy a traumata vnímaná dítětem v jednotlivých vývojových fázích těhotenství na jeho charakter, zdraví, formování postojů v průběhu života a vytvoření pouta s matkou?

Podíváme se na to, co podporuje plný potenciál vývoje vznikající bytosti a co jej naopak může blokovat a vytvářet emocionální, psychické či fyzické bloky, tedy problémy.

Povíme si o metodě, jež se zabývá uvolněním prenatálních traumat u dětí, těhotných žen i dospělých - METAMORFNÍ  MOTÁLÍ TECHNICE proměny.

Představíme si tuto výjimečnou, hluboce účinnou a velmi jemnou metodu pro uvolnění negativních duševních vzorců a traumat, strachů a stresů vytvořených v období před početím, při početí, v průběhu prenatálního vývoje a při porodu, jež nevědomě ovlivňují naše životy a blokují a omezují náš přirozený stav bytí a kvalitu a kvantitu naší životní energie.

Jitka Třešnáková

Jitka miluje Život. Ve svých činnostech je terapeutkou, lektorkou, publicistkou a šiřitelkou informací týkajících se poznání. 25 let vědomě bádá a studuje oblasti rozvoje osobního potenciálu, vesmírných principů a souladu s nimi a energetiky člověka. Specializuje se na vliv prenatálního období na kvalitu života po narození, zabývá se uvolněním bloků a účinky elektromagnetického pole srdce.

Častý, pro ni přirozený stav rozšířeného vědomí, ji mimo jiné vede jakoby prstem po vizuální mapě k rozpoznání příčiny problému (zdravotního, vztahového, životního), rozkrytí jeho podstaty, k uvolnění bloků a k uvědomění.

Od raného dětství ji velmi přitahují vesmírné zákony, lidský potenciál a vědomí. Je hledačkou a průvodkyní na cestě k vědomému bytí, k srdci, k vlastní duši, k Bohu v sobě. V r. 2009 založila holistickou asociaci Inspirála, jejímž posláním je podporovat, spojovat, sdílet, zprostředkovávat, spolupracovat a šířit v rámci principůVědomého Bytí.

http://www.inspirala.cz

.