Když to partner vidí jinak

Alena a Jan Vávrovi

Jedno z častých témat, se kterým se setkáváme v naší praxi s rodiči a při lektorování rodičovských kurzů se dá vyjádřit otázkou: "Jak mám nakládat s tím, když to můj partner vidí jinak a neshodneme se?"

Zejména jsou časté neshody či rozpory ohledně respektujícího a autoritativního přístupu k rodičovství, tradičnímu nebo alternativnímu vzdělávání. Leckdy to vede k tomu, že se partneři vzájemně obviňují, že jejich rodičovství nefunguje kvůli druhému.

V tomto videu jsme se zamysleli nad tím, jak se k danému problému stavět tak, abychom dodrželi principy respektu vůči druhému i vůči sobě.

Zamysleli se nad tím, jaké v tom lidé dělají chyby, které vedou spíše k tomu, že se druhý ještě více uzavírá a staví do odporu a v neposlední řadě nad tím, jak se dá rozevírání propasti mezi rodiči zkusit aktivně předcházet již od narození dětí.

Rodiče dvou synů, se kterými postupně procházejí životní zkušenosti od domácích porodů až k domácímu vzdělávání. Již několik let rozvíjejí zajímavý model rodičovské „napůl". V rodičovství se od počátku inspirují prací na sobě a studiem pro své profese, které jsou spojené s terapeutickou prací s druhými, vývojovou psychologií i prací s vnitřním dítětem.

Mgr. Alena Vávrová

Psycholožka a psychoterapeutka pro děti a dospělé a trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii v Praze. Dlouhá léta se orientovala na práci s dětmi z rodin se závislostí, vedla skupinovou a individuální terapii dětí a dospělých. V současnosti má soukromou praxi pro děti a rodiče v Praze, věnuje se vzdělávání terapeutů, především těch dětských. V České republice a na Slovensku se stala propagátorkou práce s terapeutickým pískovištěm – Sandplaying. 

www.detsky-psycholog.cz

Mgr. Jan Vávra

Terapeut, lektor, hudebník. Ve své terapeutické práci v soukromé praxi vychází ze studia Gestalt terapie a zároveň alternativních přístupů jako je kineziologie či práce se vzpomínkami a vnitřním dítětem. Hrál v několika kapelách a v poslední době se věnuje netradičním podobám hlasu a zpěvu v sólovém projektu Hlavois. 

www.kineziologiepraha.cz